Sangre e Shion


Otaku Bastardo e Shion


Otaku Bastardo in posa


Shion

Otaku Bastardo
King of darkness


Shion di sbieco


Arles


Marchino e Shion


Guarda come ride Shion